ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2017-2018

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η αλλαγή στάσης των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δράσεων, ώστε τα σχολεία να γίνουν κοινότητες αειφορικής συμβίωσης σε παιδαγωγικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Η έννοια του οικολογικού σχολείου αποκτά ιδιαίτερο νόημα σήμερα μιας και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα μέσα από μια σειρά διαδικασιών και στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης να πετύχουν  να μετατρέψουν το σχολείο τους στο λεγόμενο «αειφόρο σχολείο».

Την πρώτη χρονιά οι δυο θεματικές ενότητες που θα ασχοληθούμε θα είναι τα απορρίματα και η ενέργεια.

 

Συγγραφέας: 
Pavlos Dotsos