ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συγγραφέας: 
noula