ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Το Σχολείο, είναι το μοναδικό Νηπιαγωγείο στο Δήμο Χερσονήσου που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης του ΦΟ.Δ.Σ.Α της Βόρειας Πεδιάδος του Δήμου Χερσονήσου. Στους τέσσερις κάδους που έχει το Σχολείο στον προαύλιο γίνεται αποθήκευση των ανακυκλώσιμων υλικών ανά είδος, κατόπιν γίνεται ογκομέτρηση και ζύγιση υλικού και παραλαμβάνεται απ' το ΦΟ.Δ.Σ.Α.

Τα παιδιά αφού ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους του ΦΟ.Δ.Σ.Α. παρακολουθόντας ενημερωτικά βίντεο προμηθεύτηκαν μπλουζάκια και τσάντες με οικολογικά μυνήματα, με τις οποίες θα μεταφέρουν τα ανακυκλώσιμα υλικά από το σπίτι τους. Θα έχουν την ευκαιρία να συλλέξουν τα παρακάτω υλικά προς Ανακύκλωση: Πλαστικά, Μέταλλα, Γυαλί,Χαρτί τα οποία θα  συγκεντρώνονται στους αντίστοιχους κάδους που έχουν τοποθετηθεί στο προαύλιο χώρο του Σχολείου. Κάθε εβδομάδα θα αναρτάται εβδομαδιαία βαθμολογία στον ειδικό πίνακα και στην ιστοσελίδα του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε.

Με την παραπάνω δράση ενθαρρύνεται  η οικολογική  συνείδηση των παιδιών.

Συγγραφέας: 
ek21071966