Συνεργατική ιστορία για την ανακύκλωση

 

μια ιστορία γραμμένη από παιδία διαφόρων σχολείων από την Ελλάδα και την Ευρώπη στο πλαίσιο του eTwinning προγράμματος "΅WE care about our planet and try to make it cleaner'

posted by eleni

 

https://www.slideshare.net/elhatzist/a-group-with-a-mind-and-a-heart

Συγγραφέας: 
noula