Συνεργατική ιστορία για την προστασία της θάλασσας

Ιστορία γραμμενη από παιδιά διαφόρων σχολείων από την Ελλάδα και την Ευρώπη για την προστασία της θάλασσας

posted by eleni

https://www.storyjumper.com/book/showframe/48319216/5a42dbd533ce8#page/22

 

Συγγραφέας: 
noula