Συνεργατική ιστορία για την προστασία του νερού

Δημιουργία ιστορίας για την προστασία του νερού απο παιδιά διαφόρων χωρών στο πλαίσιο του etwinnig προγράμματος We care about our planet and try to make it cleaner

https://www.slideshare.net/elhatzist/water-drops-92575586

Συγγραφέας: 
noula