Από που έρχεται το νερό της βρύσης του σπιτιού μας;

Προκειμένου οι μαθητές/τριες του σχολείου να αποκτήσουν πληρέστερη εικόνα για το από που έρχεται το νερό στο σπίτι μας, πώς και πού καθαρίζεται κτλ. διοργανώθηκε η παρούσα εκδρομή.

1ος σταθμός

Επίσκεψη στις δημοτικές εγκαταστάσεις καθαρισμού του νερού και αναλυτική ενημέρωση από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Νάξου και Μικρών κυκλάδων κο Μανωλά.

2ος σταθμός

Επίσκεψη στη λιμνοδεξαμενή των Εγγαρών και το φράγμα της Φανερωμένης.

 

3ος σταθμός

Επίσκεψη στην μονάδα αφαλάτωσης που χρησιμοποιήθηκε για ορισμένο χρονικό διάστημα από τον Δήμο.

 

4ος σταθμός

Επίσκεψη στο δημαρχειακό μέγαρο και ενημέρωση από τον υπεύθυνο υπάλληλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κο Τριαντάφυλλο Μιχάλη, για τα όσα πραγματοποιεί ο Δήμος και όσα έχει προγραμματίσει να γίνουν στο άμεσο μέλλον που αφορούν στην ποιοτική αναβάθμιση του νερού που φτάνει στα σπίτια μας.

Συγγραφέας: 
skarkchr