Δραστηριότητες A΄& B΄ τάξεων: Εξοικονόμηση νερού

Συζητήσαμε το πρόβλημα που αντιμετώπισε το νησί μας με το νερό και στη συνέχεια στην ερώτηση «πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε νερό;» υπήρξε καταιγισμός ιδεών από τα παιδιά. Συλλέξαμε πληροφορίες και από το διαδίκτυο για τους τρόπους εξοικονόμησης νερού. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομαδούλες και χρωμάτισαν όλες αυτές τις συμβουλές με τη μορφή σταγόνων, έπειτα φτιάξαμε μια αφίσα όπου κολλήσαμε όλους αυτούς τους τρόπους εξοικονόμησης νερού, ώστε τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό είναι το νερό και να μην το σπαταλάνε χωρίς λόγο.

Τέλος, κάθε παιδί κατασκευάσαμε το δικό του βιβλιαράκι για το νερό.

Συγγραφέας: 
skarkchr