Δραστηριότητες A΄& B΄ τάξεων: Ο κύκλος του νερού

Μετά την πρώτη παρουσίαση για τις μορφές του νερού στη φύση παρατηρήσαμε τον κύκλο του νερού μέσα από το ταξίδι μιας σταγόνας που είδαμε σε βίντεο.

Έπειτα συζητήσαμε τις έννοιες εξάτμιση, βροχόπτωση, συμπύκνωση και συγκέντρωση. Ακολούθησε το πείραμα με την εξάτμιση του νερού και την υγροποίηση των υδρατμών.

 ΠΕΙΡΑΜΑ
Διαθέτουμε:
• Ένα βραστήρα
• Επιφάνεια

Τι θα κάνουμε;
Γεμίζουμε τον βραστήρα με νερό και αφήνουμε το νερό να βράσει. Στη συνέχεια βάζουμε από πάνω μια επιφάνεια

Τι συνέβη;
Το νερό φτάνοντας σε υψηλή θερμοκρασία (σημείο βρασμού) άρχισε να ανεβαίνει προς τα πάνω με τη μορφή υδρατμών (εξάτμιση). Στη συνέχεια οι υδρατμοί άρχισαν να ψύχονται και να γίνονται υγρό (συμπύκνωση) στην επαφή τους με την επιφάνεια η οποία είχε τοποθετηθεί πάνω από το βραστήρα. Έπειτα, το νερό άρχισε να επιστρέφει πίσω με τη μορφή σταγόνων όπως η βροχή (υγροποίηση).
Τα παιδιά με αυτό το πείραμα κατανόησαν καλύτερα τον κύκλο του νερού.

Ακούσαμε και μάθαμε το ποιηματάκι «από πού είσαι ποταμάκι;» του Ζαχαρία Παπαντωνίου και παίξαμε σε ομαδούλες με τις λέξεις και τις εικόνες του φύλλου εργασίας μας.

Απεικονίσαμε με απλά υλικά τον κύκλο του νερού

 

Συγγραφέας: 
skarkchr