Δραστηριότητες A΄& B΄ τάξεων: Νερό το πολυτιμότερο δώρο της φύσης

1) Μορφές νερού στη φύση
2) Υδρολογικός κύκλος
3) Εξοικονόμηση νερού

Σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν οι μαθητές της Α' και Β' τάξης να γνωρίσουν το νερό, να συνειδητοποιήσουν την αξία του στη ζωή μας και ευαισθητοποιηθούν στην ανάγκη ορθολογικής χρήσης και προστασίας του.

Η γνωριμία με το νερό ξεκίνησε με αφορμή ένα βίντεο στο διαδίκτυο όπου παρουσιάζεται το νερό στη φύση στις διάφορες μορφές του.

 

Συγγραφέας: 
skarkchr