Δραστηριότητες Γ΄ τάξης: Ένας τρόπος αφαλάτωσης

Το προηγούμενο διάστημα, λόγω της έλλειψης νερού, μπήκε στο λεξιλόγιο των μαθητών/τριών και της τοπικής κοινωνίας και η αφαλάτωση.

Πώς μπορούμε όμως να διαχωρίσουμε το νερό με το αλάτι;

Πείραμα

Υλικά

- 2 μεγάλα μπολ

- μεμβράνη

- 2 μικρά μπολ

- αλάτι

- χρώμα ζαχαροπλαστικής

 

Οι μαθητές/τριες ανακάτεψαν νερό με χρώμα ζαχαροπλαστικής και νερό με αλάτι.  Δοκίμασαν να τα διαχωρίσον με φίλτρο, αλλά δεν τα κατάφερων. Έτσι δοκίμασαν την εξάτμιση. Διαπίστωσαν ότι το εξατμιζόμενο νερό που δεν περιέχει ούτε αλάτι ούτε χρώμα ζαχαροπλαστικής.

Συγγραφέας: 
skarkchr