'Φροντίζουμε τον κήπο μας'

Τα φυτά μας άρχισαν να μεγαλώνουν και η καθημερινή φροντίδα των φυτών είναι υπόθεση όλων των μαθητών των σχολείων μας.

Συγγραφέας: 
Kassiani Katsiouli