Φύτευση καλλωπιστικών θάμνων

Φυτέψαμε καλλωπιστικούς θάμνους στο χώρο του σχολείου.

Συγγραφέας: 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ