Κατασκευή ξύλινων φωλιών για πουλιά

Κατασκευάσαμε ξύλινες φωλιές για πουλιά

Έτσι, πήραμε μέρος στον 22ο πανελλήνιο διαγωνισμό ξύλινης φωλιάς και κρεμάσαμε φωλιές ψηλά σε δέντρα στο χώρο του σχολείου.

Συγγραφέας: 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ