Μια πρώτη επαφή με το θέμα"Ανακύκλωση"

Τα νήπια της Δημιουργίας ευαισθητοποιήθηκαν για το θέμα της Ανακύκλωσης μέσα απο την καθημερινότητά τους στο χώρο του σχολείου με τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και τη φροντίδα αυτών, τα οποία συλλεχθηκάν, καταγράφηκαν και έπειτα μεταφέρθηκαν απο την ομάδα στον μπλέ κάδο ανακύκλωσης της γειτονιάς. Με αφορμή το θέμα μας τα νήπια ασχολήθηκαν επίσης με τη δημιουργία αφίσας. 

Συγγραφέας: 
Μαρία Χαριτάκη