Γιατί οι Πελεκάνοι της Λίμνης Κερκίνης είναι θυμωμένοι;

Παρατηρήσαμε φωτογραφίες των πελεκάνων της Λίμνης και μας φάνηκαν θυμωμένοι! Κάναμε την ανάλογη έρευνα και διαπιστώσαμε ότι φταίει η ρύπανση της Λίμνης που οφείλετε τόσο σε υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στα συνορεύοντα  με αυτήν χωράφια (ευτροφισμός) όσο και στα σκουπίδια κυρίως πλαστικά που "κατεβάζει" ο Στρυμόνας από την Βουλγαρία. Κάναμε έρευνα για να βρούμε τις αιτίες ρύπανσης. Προτείναμε μέτρα αντιρρυπαντικής προστασίας προκειμένου να ξαναγίνουν ευτυχισμένοι οι ιπτάμενοι φίλοι μας.

Συγγραφέας: 
gymkoimis