Σλόγκαν στη Δ1 τάξη

Αφήνω το δακτυλικό μου αποτύπωμα, μειώνω το ενεργειακό μου αποτύπωμα.

Συγγραφέας: 
Γιώργος Αλούκος