Η ΣΟΦΗ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΡΑΚΟΥΝ Ο ΤΣΕΣΤΕΡ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ.....ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΖΩΩΝ...

Συγγραφέας: 
dinatsani@yahoo.com