2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2η Συνάντηση Περιβαλλοντικής Επιτροπής

Συζήτηση για τη βράβευση των σχολείων μας από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.

Αποφασίστηκε ο τρόπος παρουσίασης του βραβείου (Πράσινη Σημαία) στα σχολεία μας.

 

Συγγραφέας: 
Kassiani Katsiouli