ΑΝΑ-ΚΥΚΛΩΣ-Η ΖΩΗΣ

Σκοπός : Αλλάζουμε νοοτροπία
Οικολογική σελίδα στο site του σχολέιου - Δημιουργία αφίσας
Προμήθεια κάδων για διαλογή χαρτιού
Κάδος για ανακύκλωση μπαταριών
Συλλογή από πλαστικά καπάκια
Απομάκρυνση παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Μαθητές/εθελοντές μεταφέρουν απορρίμματα στην γωνιά ανακύκλωσης
Δραστηριότητες των μαθητών στο ΚΠΕ Λαυρίου
Οι μαθητές παρατηρούν μικροοργανισμούς στο υλικό κομποστ
Οι μαθητές φυτεύουν σε περιοχές που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά

Το πρόγραμμα αφορά  τη διαλογή / διαχωρισμό των απορριμμάτων στο σχολικό χώρο, βασισμένο στις αρχές  του σεβασμού  και της προστασίας  του περιβάλλοντος,   με στόχο την  αποτελεσματική συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη. Έχει ως βασικό γνώμονα την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών μέσω της αλληλεπίδρασής τους με ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, με σκοπό την ενημέρωση για την ανακύκλωση και τα οφέλη της, την ανάδειξή της ως την πιο αποτελεσματική λύση στη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και την επισήμανση ορθών πρακτικών για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την τοποθέτηση ειδικών κάδων διαλογής στο σχολείο, ώστε οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση, και  παράλληλα την οργάνωση και πραγματοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών παρουσιάσεων. Το πρόγραμμα στοχεύει να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές

-να ενημερωθούν για τα οφέλη της ανακύκλωσης στην καθημερινή τους ζωή
-να ενημερωθούν για τα είδη των υλικών που μπορεί να ανακυκλωθούν και την επισήμανση ορθών πρακτικών διαλογής των απορριμμάτων
-να κατανοήσουν, πως αλλάζοντας στάση ζωής και συμπεριφορές, συνεισφέρουν θετικά στην προστασία του κλίματος
-να συνειδητοποιήσουν πώς δεν αποτελούν απλά μέλη μιας τοπικής κοινωνίας, αλλά είναι παγκόσμιοι πολίτες
-να αναδείξουν ζητήματα καθημερινότητας και ποιότητας ζωής και το ρόλο που μπορούν να έχουν οι πολίτες στη βελτίωσή τους, έτσι ώστε να ατενίζουν με ευθύνη και ελπίδα το μέλλον
-να αποκτήσουν βιωματικές μαθησιακές εμπειρίες συμμετοχής, συνεργασίας και δημιουργικότητας, παρακαταθήκη για το μέλλον τους  στην πορεία της ενδυνάμωσής τους ως «ενεργοί πολίτες».

Συγγραφέας: 
Asimina_Taratsa