Κλιματική αλλαγή Στάθμη ποταμών της Βόρειας Ευρώπης σε ιστορικό χαμηλό

Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να μελετήσουν τις διαφορετικές παραμέτρους που αφορούν στην κλιματική αλλαγή. Αφορμή παρέχουν τα δημοσιεύματα του καλοκαιριού του 2018, όπου σε γνωστά ποτάμια της Βόρειας Ευρώπης στάθμη τους έπεσε σε εξαιρετικά χαμηλά λόγω έλλειψης βροχών, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση αυτή του ποταμού Ρήνου στην Κολωνία της Γερμανίας. Με αφορμή το γεγονός αυτό οι μαθητές θα μελετήσουν και την ευρύτερη περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και το πώς χώρες της Ε.Ε., εφαρμόζουν αυτή την πολιτική. Οι μαθητές θα καλύψουν τις ακόλουθες ενότητες: Κλιματική αλλαγή (αίτια, συνέπειες) European Countries eco tips (περιβαλλοντική πολιτική και καλές πρακτικές).

Συγγραφέας: 
lykeio_PC_haef