ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ

Τη σχολική χρονιά 2020-21 οι μαθητές του Γ1 έκαναν ατομικές εργασίες για τη χλωρίδα και την πανίδα της Κρήτης με έμφαση στα ενδημικά είδη .
Σκοπός της εργασίας ήταν να γνωρίσουν την χλωρίδα και την πανίδα του νησιού μας , να μάθουν για τα ενδημικά είδη που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία τους .
Δουλεύοντας με γνώμονα τη φράση: «Η γνώση είναι δύναμη», οι μαθητές προσπάθησαν να εκπέμψουν ένα σήμα κινδύνου για τα απειλούμενα είδη με αποδέκτες όχι μόνο τη σχολική μας κοινότητα αλλά και το ευρύτερο οικογενειακό τους περιβάλλον .
Για την εκπόνηση των εργασιών , που βασίστηκε σε ένα σχεδιάγραμμα ερωτήσεων , αναζήτησαν και επέλεξαν πληροφοριακό υλικό από βιβλία και το διαδίκτυο .
Παρουσίασαν την εργασία τους έντυπα, με μορφή πολύπτυχου (οι εργασίες των μαθητών αναρτήθηκαν σε τοίχο της τάξης – φωτογραφίες) , σε ηλεκτρονική μορφή (ταυτότητα ζώων/ φυτών) και με ζωντανή παρουσίαση στην αίθουσα , όπου απάντησαν και στις ερωτήσεις των συμμαθητών τους . Ακολούθησε αξιολόγηση των εργασιών από τους ίδιους τους μαθητές με βάση τα κριτήρια που επέλεξαν .

Συγγραφέας: 
Κυριάκος Δροσάκης