Οι μαθητές επαναστατούν και επαναχρησιμοποιούν.

Το σχολείο μας συμμετείχε στη δράση της ΔΙΑΔΥΜΑ :"Οι μαθητές επαναστατούν και επαναχρησιμοποιούν",στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εβδομάδας μείωσης αποβλήτων.Συγκεντρώθηκαν από τους μαθητές σχολικά είδη,παιχνίδια και βιβλία σε καλή κατάσταση και παραδόθηκαν στο Κέντρο Επαναχρησιμοποίησης Υλικών Φλώρινας.

Συγγραφέας: 
Ελένη Μάνθου