Συζήτηση για τις αρμοδιότητες του υπεύθυνου τμήματος

Αφού παραλάβαμε την αφίσα και το υλικό από τα Οικολογικά σχολεία, συζητήσαμε για το στόχο του προγράμματος και την καλύτερη φόρμα υλοποίησής του.

Αποφασίσαμε πως το Α1 θα αναλάβει ως υπεύθυνο τμήμα να συντονίζει τις δραστηριότητες όλων των τμημάτων του σχολείου μας, να συλλέγει τις προτάσεις  και να ενημερώνει για την πορεία ή τα νέα των δράσεων. Οι μαθητές/τριες, ανά τριάδες, επέλεξαν τα τμήματα με τα οποία θα επικοινωνούν και θα συνεργάζονται Παράλληλα αρχίσαμε την εκλογή των εκπροσώπων των τμημάτων μέσω κλήρωσης, δραστηριότητα που θα ολοκληρωθεί μετά τις γιορτές.

Συγγραφέας: 
Sevastidou