Το υδάτινό μου αποτύπωμα

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ταυτόχρονα και έργο eTwinning με σχολεία από 13 χώρες. Το σχέδιο δράσης ήταν κοινό και θα αποτυπωθεί παρακάτω αναλυτικά μέσω ομαδοσυνεργατικών και διαδικτυακών δράσεων που στοχεύουν στην ενημέρωση για το υδάτινο αποτύπωμα, τη σημασία των υδάτινων πόρων και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

•Δημιουργία φυλλαδίων για διάχυση στους χώρους του σχολείου
• Δημιουργία βίντεο με τα πρακτέα του έργου  https://youtu.be/-qWUX9rKl0s
• Δημιουργία ιστοσελίδας του έργου https://mywaterfootprintetwinning.weebly.com/
• Δημιουργία σελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.co/mywaterfootprintetwinning
• Ιστοσελίδα του σχολείου https://www.aristotelio.edu.gr/web/2021/06/15/my-water-footprint-2020-2021/
• Συμμετοχή στο διαγωνισμό Bravo schools
https://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/voting-by-school/aristoteleio...
 

 

Συγγραφέας: 
ekokkinou