Δημιουργία περιβαλλοντικής επιτροπής

Γονείς ,μαθητές και εκπαιδευτικοί

Μέλη της περιβαλλοντικής επιτροπής ''ομάδα διάσωσης του περιβάλλοντος του 4ου Νηπιαγωγείου Μεταμόρφωσης '' : Μαθητές , γονείς , εκπαιδευτικοί και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης .

Συγγραφέας: 
4nipmetam