ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Οι μαθητές ζητήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο μετά τις δράσεις που προηγήθηκαν. Παραθέτω το ερωτηματολόγιο

 

ερωτηματολόγιο

 

Συγγραφέας: 
NAOMI PATRA