Ο λαχανόκηπος του Νηπιαγωγείου μας

Περιποιούμαστε με αγάπη το λαχανόκηπο που έχουμε δημιουργήσει και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει! 

Τα παιδιά έχουν ενθουσιαστεί και παρακολουθούν καθημερινά την εξέλιξη των φυτών.

Συγγραφέας: 
xelonitsa1