Λιομάζωμα στην αυλή μας

Λιομάζωμα
Λιομάζωμα
Λιομάζωμα
Λιομάζωμα
Λιομάζωμα
Λιομάζωμα
Το αποτέλεσμα

Μαζεύουμε τις ελιές της αυλής μας και είναι μία πραγματική γιορτή

Το απολαύσαμε και θα ακολουθήσει η επεξεργασία τους!

Συγγραφέας: 
xelonitsa1