Προγράμματα σχολικών ετών 2020-2022

Τίτλος προγράμματος σχ. έτος   2020-2021 
‘’ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ’’ :

 

Τίτλος προγράμματος σχ. έτος 2021-2022
΄΄Με τους  ήρωες των παραμυθιών μαθαίνω να αειφορώ΄΄

https://read.bookcreator.com/Wo2KWHw1FFNCNcSh8OKw4Pl3efE3/AJennQntSsS7MRI22NOO-g

Συγγραφέας: 
4nipmetam