ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΥΛΗ-ΔΡΑΣΕΙΣ

Στα πλαίσια του προγράμματος <<ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ>> στο οποίο και συμμετέχει το σχολείο μας, ξεκίνησαν οι δράσεις
σήμερα Τρίτη 31 Ιανουαρίου, με την τοποθέτηση 2 ταϊστρών πουλιών.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις στην αυλή του σχολείου μας, έτσι ώστε αυτή να γίνει
ένα όμορφο και δημιουργικό κομμάτι στη σχολική ζωή των μαθητών.
Συνεχίζουμε τον μήνα Φεβρουάριο με την τοποθέτηση πλαστικού πλέγματος στα παρτέρια με τα φυτά και δέντρα της αυλής,
καθώς επίσης και με τη δημιουργία ζωγραφικής στους εξωτερικούς τοίχους της αυλής μας.
Η τοποθέτηση των ταϊστρών έγινε από τους μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς της Δ΄& Ε΄ Τάξης.

Συγγραφέας: 
kaprinidisioannis