ΦΩΛΙΕΣ ΠΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΝΤΟΜΩΝ

Μια ξεχωριστή δραστηριότητα  έλαβε μέρος στο Δημοτικό Σχολείο Ορμύλιας τον Απρίλιο με τη συμβολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και τη χρήση ανακυκλώσιμων, "άχρηστων" και φυσικών υλικών. 

Συγγραφέας: 
Νικήτα Παναγιώτα