Κλιματική αλλαγή

Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία μας.

Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2022-2023. Είναι ένα erasmus plus πρόγραμμα.Οι χώρες που συμμετείχαν ήταν Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία.Επισκεφθήκαμε την Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και ανταλλα΄ξαμε ιδέες και εμπειρίες.

Δημιουργήσαμε το οικοκώδικά μας. Μελετήσαμε τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.  Επίσης επισκεφθηκαμε την Ακρόπολη και μελετήσαμε την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην Ακρόπολη με τη βοήθεια ειδικού.

Στα πλαίσια του μαθληματος της ιστορίας οι μαθητές έστειλαν γράμμα στην Ακρόπολη για την επιστροφή των Ελγινείων.

Στα πλαίσια του προγράμματος μελετήσαμε τις επιδράσης της κλιματικής αλλαγής από τον άνθρωπο και  αποφασίσαμε να καθαρίσαμε την ακτή της Βραύρωνας από τα πλαστικά. Διαπιστώσαμε ότι είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη μόλυνση του περιβάλλοντος.

δράσεις

Ακρόπολη

οι υπέυθυνες Β.Δογάνη, Μ.Μουσέτη, Κ.Πλιάτσικα, Ε.Σχίζα, Μ.Δανοχρήστου

Συγγραφέας: 
Βασιλική Δογάνη