ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΝΕΙ........

Τα παιδιά του 22ου Νηπιαγωγείου ΄ευαισθητοποιούνται σχετικά με την χρήση του νερού. Γνωρίζουν το μεγάλο ταξίδι του και το αποτυπώνουν με ομαδική εργασία 

Συγγραφέας: 
ΣΕΒΑ ΜΑΝΤΙΚΟΥ .