ΟΙΚΟΚΩΔΙΚΑΣ

Μετά από συζητήσεις σχετικά με την ανάγκη υιοθέτησης μιας πιο φιλικής συμπεριφοράς προς το περιβάλλον, οι μαθητές δημιούργησαν αφίσες και ζωγραφιές σχετικές με το θέμα.

 https://read.bookcreator.com/bGgQgUeuwJPgN3zLvIZozRsyHY02/cjMbFxPbRzuIL9oQWe3JLg

Συγγραφέας: 
Νικήτα Παναγιώτα