ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ

Το σχολείο μας προωθεί την χρήση  της επαναχρησιμοποιούμενης πάνινης τσάντας που δημιουργήθηκε για τη φετινή χρονιά ως τσάντα δανεισμού βιβλίων για την δράση δανειστική βιβλιοθήκη. Στόχος της παρούσας δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών για το συγκεκριμένο θέμα και η μείωση της πλαστικής σακούλας που μολύνει το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον και θανατώνει θαλάσσια θηλαστικά και πουλιά. Περαιτέρω στόχοι ακόμη αποτελούν, η εξοικείωση των μαθητών με τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση υλικών, καθώς και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης και αξιοποίησης των απορριμμάτων. Άλλωστε, ας σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι στόχοι των Ηνωμένων Εθνών για την βιώσιμη ανάπτυξη είναι: α) η ποιοτική εκπαίδευση, β) η υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή και γ) δράσεις για το κλίμα.

Έτσι, στο σχολείο μας φέτος προσπαθήσαμε να αντικαστήσουμε το πλαστικό με οικολογικό υλικό ενώ μαζί με τα παιδιά προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε μια άλλη κουλτούρα προσπαθώντας να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε πλαστικές σακούλες και οι μαθητές/τριες να είναι αυτοί που θα μπορέσουν να αλλάξουν αυτή τη νοοτροπία στην κοινωνία, ξεκινώντας από το σχολείο, τις οικογένειές τους, τους φίλους και τους συγγενείς τους.

Χρησιμοποιώντας για την φετινή σχολική χρονιά πάνινη τσάντα, ζωγραφισμένη εξωτερικά με οικολογικά χρώματα και χωρίς την χρήση πινέλων αλλά με τη χρήση των χεριών μας,  καταφέραμε να ευαισθητοποιήσουμε τόσο τους/τις μαθητές/τριες όσο και το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον για την απόκτηση βιώσιμων και ανακυκλώσιμων τρόπων φιλικούς προς το περιβάλλον.

Συγγραφέας: 
ΣΕΒΑ ΜΑΝΤΙΚΟΥ .