Όλοι για Έναν και Ένας για Όλους

Σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να μάς διακρίνει όλους ο Σεβασμός και η Αγάπη.

Οι ξεχωριστές και διαφορετικές ανάγκες των ανθρώπων γύρω μας γίνονται αφορμή να έρθουμε σε επαφή με ξεχωριστές γλώσσες και δεξιότητες.

Με τον τρόπο αυτό μας έγινε βίωμα ότι δεν έχει σημασία, αν μοιάζουμε πολύ  μεταξύ μας αλλά αν αγαπάμε και αποδεχόμαστε πολύ τους άλλους.

Οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιήθηκαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς και μας χάρισαν το σύνθημα της ομάδας μας που μας συνοδεύει όλο το χρόνο:

 

"Όλοι για έναν και ένας για όλους"

Συγγραφέας: 
2nipcholargou