ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ, μέρος 2ο

Μια πολύ διασκεδαστική δραστηριότητα για όλους ήταν αυτή της δημιουργίας παιχνιδιών από ανακυκλώσιμα και "άχρηστα υλικά".

Συγγραφέας: 
Νικήτα Παναγιώτα