Περιβάλλον, Αειφορία, Δημιουργικότητα στο Σχολείο της καρδιάς μας!

Το καινοτόμο μας πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης υλοποιείται το σχολικό έτος 2023-2024 και μας δίνει ιδιαίτερη χαρά!

Σχετικά με το θέμα 

Το περιβάλλον και η αειφορία συνδέονται με την εικαστική δημιουργική έκφραση. Αναπτύσσονται θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της σχολικής μας κοινότητας. Στο Σχολείο, ως ζωντανό κύτταρο, τα παιδιά γίνονται οδηγοί στο ταξίδι της γνώσης και μεταλαμπαδεύουν όσα μαθαίνουν στους συμμαθητές τους, στην οικογένειά τους και στην κοινωνία. Συμμετέχουν σε δράσεις περιβαλλοντικών φορέων εθνικών δικτύων και διεθνών.

Στοχοθεσία

Το πρόγραμμα στοχεύει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών και την προετοιμασία τους ώστε να γίνουν ενημερωμένοι πολίτες του αύριο. Σημαντικός στόχος είναι μέσα από την αξιοποίηση της διαθεματικής προσέγγισης τα παιδιά να εργαστούν σε βιωματικές δραστηριότητες συνεργασίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής. Η αλληλεπίδραση Σχολείων είναι στη στοχοθεσία του προγράμματος καθώς και η διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινωνία. Τα παιδιά θα αγαπήσουν περισσότερο το Σχολείο και θα γίνουν δημιουργικά μέλη με όραμα ένα καλύτερο μέλλον.

Μεθοδολογία

Βιωματική μάθηση, ομαδοσυνεργατικές δράσεις. Σύνδεση διαφορετικών διδακτικών αντικειμένων. Εικαστικές τέχνες και περιβαλλοντική εκπαίδευση, αειφορία και αγωγή υγείας σε αλληλεπίδραση. Αξιοποίηση ΤΠΕ και πλοήγηση στο διαδίκτυο διευρύνουν τους ορίζοντες των παιδιών. Η σύνδεση με Σχολεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό δίνουν δυναμική στην διδακτική πρακτική. Τα παιδιά αξιοποιούν την μέθοδο project και καλλιεργούν ικανότητες επικοινωνίας χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία στην τάξη.

 

Συγγραφέας: 
Θεοδώρα Χανδρινού