ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕ.Λ. ΒΥΤΙΝΑΣ

Η Περιβαλλοντική Επιτροπή του σχολείου μας συναντήθηκε στις 27 Οκτωβρίου, στην αίθουσα καθηγητών του ΓΕ. Λ Βυτίνας για να συζητήσει και να καθορίσει ένα πλάνο ενεργειών όσον αφορά την διαμόρφωση της σχολικής μας αυλής. Οι μαθητές - μέλη είχαν ετοιμάσει μία παρουσίαση για τους στόχους της Περιβαλλοντικής Ομάδας, όπως αυτοί είχαν συζητηθεί στην ολομέλεια και αποτυπώθηκαν εθελοντικά από μία μικρή ομάδα σε ένα πρόγραμμα παρουσίασης. Αποφασίστηκε εν ευθέτω χρόνω να απευθυνθούμε με επιστολές για βοήθεια και υποστήριξη στην Παγγορτυνιακή Ένωση και στο Δασαρχείο Βυτίνας, αναδεικνύοντας τις ανάγκες μας σε υλικοτεχνικά μέσα όπως ξύλινα παρτέρια και ξύλινες πινακίδες για να τοποθετηθούν στο κηπάριο, καθώς και κορμούς δέντρων για να κατασκευάσουμε πάγκους ή παγκάκια.   

Συγγραφέας: 
Ψυχογιού Σταυρούλα