ΑΓΑΠΑΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΜΑΣ

Θέλουμε να έχουμε το πιο καθαρό, περιποιημένο και όμορφο προαύλιο, και γι αυτό μοχθούμε συνεχώς!! 

Συγγραφέας: 
Κωνσταντίνα Δράκου