Εργαστήρι Δεξιοτήτων Διαφορετικότητα-Συμπερίληψη

Διαφορετικότητα.. συμπερίληψη.. δικαιώματα παρέα με τον Ακανθούλη!

Ένα παραμύθι..πολλά μηνύματα! Τα παιδιά γνωρίζουν να αποδέχονται το διαφορετικό..!!

Συγγραφέας: 
Αποστολία Μπέκα