Εθελοντική συμμετοχή στην πανελλαδική δράση "lets do it"

Το σχολείο μας συμμετέχει στην εθελοντική δράση let's do it Creece αναλαμβανοντας να καθαρίσει την παραλία της γέφυρας ,που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι του νησιου μας .Την Κυριακή 14 Απριλίου δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα, θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας με το Δήμο Καλυμνίων και με άλλους φορείς του νησιού μας για να φέρουμε μια αλλαγή στο νησί μας

Θα ακολουθήσει μετά τη δράση φωτογραφικό υλικο

Συγγραφέας: 
ΑΡΓΥΡΩ ΤΡΙΚΟΙΛΗ