Γονείς και παιδιά στις επάλξεις!

Συγκεντρώνουμε ανακυκλώσιμα και με τη βοήθεια εκπαιδευτικών και μελών του Συλλόγου γονέων τα μεταφέρουμε στην Κόρινθο! Άθλος!

Συγγραφέας: 
Κωνσταντίνα Δράκου