Κάδοι Ανακύκλωσης.

Οι μαθητές του δημοτικού σχολείου Ροδόπολης ολοκλήρωσαν με επιτυχία την δεύτερη αποστολή τους. Κατασκεύασαν και δημιούργησαν, σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό των Εικαστικών και τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, τους δικούς τους κάδους ανακύκλωσης, οι οποίοι κοσμούν τις αίθουσες του σχολείου μας.

Συγγραφέας: 
Ελισάβετ Αθανασιάδου