"Το μαύρο κύμα"

Στα πλαίσια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου και με αφορμή το κείμενο  "Το μαύρο κύμα" του Λ. Σεπούλβεδα τα παιδιά εντόπισαν ένα πρόβλημα μόλυνσης περιβάλλοντος στην περιοχή μας και πρότειναν πιθανές λύσεις.

Συγγραφέας: 
Vasiliki76