ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ!!!

Μπορεί το προαύλιο να έχει παντού χειροποίητες αφίσες που προτρέπουν να μην πετάμε κάτω απορρίματα, αλλά να συγκεντρώνουμε και να ανακυκλώνουμε, και αυτό να γίνεται απόλυτα σεβαστό εντός του σχολείου, το πεζοδρόμιο μας στεναχώρησε με το πλήθος των σκουπιδιών που...φιλοξενούσε.

23 Μάη, και το κάναμε και πάλι λαμπικο και ελπίζουμε να διατηρηθεί.

ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ!!!

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ......

Συγγραφέας: 
Κωνσταντίνα Δράκου