Περιβαλλοντική ομάδα!

Η φετινή  περιβαλλοντική μας ομάδα δημιουργήθηκε από τα 29 νήπια του Νηπιαγωγείου μας τα οποία μαζί με τις εκπαιδευτικούς θα εκπροσωπούσαν και θα ενημέρωναν για την πορεία των αποτελεσμάτων από  όλες τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα τη φετινή σχολική χρονιά, την υπόλοιπη μαθητική κοινότητα , η οποία συμμετείχε στις έρευνες, στα πειράματα , στις δημιουργίες ανά τμήμα. Ολοκληρώνοντας κάθε τμήμα την ενότητα που είχε αναλάβει, η περιβαλλοντική ομάδα αναλάμβανε την ενημέρωση των υπολοίπων τμημάτων. καθώς συμμετείχε  σε όλες τις ενότητες.

Τα παιδιά ζωγράφισαν τα πορτραίτα τους και στο τέλος της σχολικής χρονιάς, επάξια γιόρτασαν την αποφοίτησή τους, έτοιμα να προχωρήσουν στο δημοτικό , όπου ως Μικροί εθελοντές θα συνεχίσουν να "Ενεργούν για τον Πλανήτη".

Συγγραφέας: 
lizaspyrou