ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Τέλος, προετοιμάστηκε και η κατασκευή ενός θερμοκηπίου που θα λειτουργήσει τη νέα σχολική χρονιά.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε να έχουμε καλά αποτελέσματα από τη χρήση του.!

Συγγραφέας: 
ΑΘΗΝΑ ΣΟΦΙΚΙΤΟΥ