ΣΤΗΛΩΜΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Η επόμενη δραστηριότητα είναι η υποστήλωση των φυτών.

Οι μαθητές έμαθαν ,με τη βοήθεια των δασκάλων τους, να στηρίζουν τα φυτά για να μην βαρύνουν από τον καρπό και σπάσουν.

Διαπιστώνοντας ότι η προσπάθειά τους φέρει καρπούς- μεταφορικά και κυριολεκτικά- ενθουσιάστηκαν!

Συγγραφέας: 
ΑΘΗΝΑ ΣΟΦΙΚΙΤΟΥ